Vlondelvloer wordt gebruikt op vlakke ondergronden.
Indien de ondergrond niet vlak is, kan dit soort vloer nooit 100% vlak worden gelegd.